Zoeken naar:

Wij zijn vrienden waarvan onze hobby , alles met champagne te maken heeft.

De evenementen die wij organiseren met thema Champagne zijn ten voordele voor een goed doel, zoals vergunde zorgaanbieders, personen met een mentale handicap en verstandelijke beperking.


Johan Pollyn (secretaris)
Marc Hanson (voorzitter)
Walter Tielemans (ondervoorzitter)